پیرسینگ گوش، ناف، بینی و…

پیرسینگ

پیرسینگ جهت سوراخ کردن نواحی گوناگون بدن می باشد که با استفاده از اشیا تزئینی، می توان زیبایی خاصی را برای این نواحی فراهم نمود.

در حال حاضر در بیشتر کشورهای دنیا، از جمله ایران پیرسینگ انجام می شود، در زمان گذشته فقط گوش ها را جهت استفاده از گوشواره سوارخ می کردند اما امروزه پیرسینگ فقط مختص ناحیه گوش نیست بلکه بسیاری از مردان و زنان جهت استفاده از زیورآلات بیشتر نواحی گوناگون بدن را نظیر ناف، زبان، ابرو و بینی از روش پیرسینگ استفاده می کنند. پیرسینگ ناف یکی از پر طرفدارین پیرسینگ هاست.