ماساژهای جوانسازی صورت + تصویر

ماساژ های جوانسازی صورت - پوست و بم

ماساژ صورت را جزو برنامه های زیبایی و جوانسازی پوست خود قرار دهید. البته خواص و فواید بیشماری برای ماساژ صورت و بدن ثابت شده است که با انجام صحیح ماساژ حاصل می شود به همین دلیل با چند تصویر جهات صحیح ماساژ صورت برای رفع چین و چروک صورت و اطراف چشم را در ادامه قرار داده ایم.

فواید ماساژ صورت

به طور خلاصه خواص و فواید ماساژ صورت شامل:

  • کاهش چین وچروک ریز و کم عمق پوست صورت
  • تحریک جریان خون
  • کاهش استرس و تنش
  • بهبود حالت عضلات و پوست صورت. پوست نرم تر و با قوام تر می شود
  • ریلکس شدن عضلات صورت و چشمها
  • تسکین سر دردها و دردهای ناحیه صورت

دقت داشته باشید که پیش از اقدام به ماساژ آرایش صورت خود را کاملاً پاک کنید و چنانچه پوست صورت شما دچار آکنه و یا زخم است از ماساژ دادن صورت خودداری کنید.

تمرین شماره یک

تمرین ماساژ صورت - پوست و مو بم

کف دستهایتان را روی خطوط آرواره طوری قراردهید که نوک انگشتانتان به آرامی روی استخوان گونه ها قرار بگیرند. یکی دو ثانیه صبر کنید. با فشاری آرام، نوک سه انگشت اولی تان را با یک حرکت جارویی روی صورتتان در امتداد بینی به طرف وسط پیشانی تان سُر دهید و سپس آنها را در امتداد خط موی دو طرف سر، به طرف پائین سر دهیدتا از شقیقه ها بگذرند و سر انگشتانتان در وسط استخوان فک به هم برسند. این تمرین را بعد از انجام تمرین شماره 20 مجددا” انجام دهید.

تمرین شماره 2 

ماساژ صورت - پوست و مو بم

سر نرم انگشتانتان را مطابق شکل روی نقطه T1 وسط دو ابرو قرار دهید و سپس آنها را به طرف بالا بسوی نقاط T4 روی پیشانی سُر دهید. این تمرین را سه بار انجام دهید. این حرکات میتواند به رها شدن فشاری که باعث اخم کردن میشود کمک کند.

تمرین شماره 3 

تمرین ماساژ صورت - پوست و مو بم

نوک نرم انگشتان را مطابق تصویر روی خط مرکزی اخم، میان نقاط T1 و T2 قرار دهید و آنها را به طرف خارج و به طرف شقیقه هایتان سُر دهید و بدینوسیله پوستتان را صاف کنید. این تمرین را سه بار تکرار نمائید.

تمرین شماره 4

ماساژ صورت - پوست و مو بم

سر انگشتانتان را روی نقطه ی T1 در وسط ابروها قرار دهید و سپس با حرکت های دورانی کوچک به جهت خارج و به طرف نقاط T4 این ماساژ را انجام دهید. این تمرین را سه بار انجام دهید.

تمرین شماره 5

تمرین ماساژ صورت - پوست و مو بم

سر نرم انگشتانتان را از قسمت خط مرکزی اخم واقع در نقطه T1 به طرف نقطه ی T2 سُر بدهید. این تمرین را سه بار تکرار کنید.

تمرین شماره 6

تمرین ماساژ صورت - پوست و مو بم

سر انگشتان نرم سه انگشتتان را مطابق تصویر تمرین شماره شش در نقطه T2 قرار دهید و حرکت دورانی کوچکی در امتداد خطوط مو به طرف نقاط T3 انجام دهید و سپس این ماساژ را به طرف شقیقه ها ادامه دهید. این تمرین را سه بار تکرار کنید. سپس همین حرکت را به طرف نقاط S1 و S2 ادامه دهید تا سرانجام به نقاط S3 برسید. این تمرین در ضمن راه خوبی برای جبوگیری از سردرد است.

تمرین شماره 7 

تمرین ماساژ صورت - کلینیک زیبایی بم

نرم سر انگشتانتان را مطابق شکل در نقطه S1 قرار دهید و با حرکت دورانی (مارپیچی) در جهت خارج به طرف مو، همسطح بالای هرکدام از گوشها، این مسیر را ماساژ دهید. این حرکت را سه بار تکرار کنید. حالا همین مسیرها را با سر انگشتانتان بطریق سُر دادن ماساژ بدهید. این حرکات را نیز سه بار تکرار کنید.

تمرین شماره 8

تمرین شماره 7 را (اول مارپیچ و بعد سُر دادن) را بکار ببرید. و از نقاط   S2 به نقاط S3  ماساژ دهید. دقت کنید که فشار کمتری وارد کنید تا پوست کشیده نشود. هر کدام از تمرینات را سه بار تکرار کنید.

تمرین شماره 9 

نرمی هر سه انگشت را در نقاط M1 قراردهیدو با حرکت مارپیچ به آرامی به طرف نقاط M3 ماساژ دهید (در ماساژ فقط از نوک انگشتان وسطی استفاده نمائید). این جرکت را سه بار تکرار کنید. حالا در حالی که از حرکت سُر دادن ساده استفاده میکنید از نقاط M1 به طف نقاط M3 انگشتتان را سُر بدهید. این حرکت را سه بار تکرار کنید.

تمرین شماره 10

نرمی سر انگشتانتان را در نقاط M2 قرار دهید و از حرکت مارپیچی به جهت پائین و بیرون به طرف نقاط L3 و L4 استفاده کنید. این حرکات را سه بار تکرار کنید. حالا همین حرکت را در همین مسیر بطریق سُر دادن ساده سه بار دیگر انجام دهید. انجام تمرین شماره نه و تمرین شماره ده به محکم شدن ماهیچه های اطراف استخوان  گونه ها کمک میکند و همچنین باعث باز شدن سینوسهای زیر عضلات گونه ها میشود.

تمرین شماره 11

زیر استخوان گونه درست همتراز با وسط چشمهایتان نقطه ای وجود دارد. آن را پیدا کنید و نرمی نوک انگشتان را روی آن قرار دهید و به آرامی به طرف بالا روی استخوان فشار دهید. برای چند لحظه در این حالت نگه دارد و سپس رها کنید. این عمل را سه بار انجام دهید.

تمرین شماره 12 

با سر نرم انگشت میانی روی نقاط M2 طبق تصویر شماره 12 حرکت مارپیچی عمیق و کوچکی را برای ماساژ زیر استخوان گونه ها به طرف نقاط S4 انجام دهید. این تمرین را سه بار تکرار کنید.

تمرین شماره 13 

هرکدام از دستهایتان را مطابق شکل تمرین روی دو طرف بینی تان قرار دهید. قسمت کف دستها بهم چسبیده باشند. با فشار و محکم هر دست را از وسط ابروها به طرف بیرون و به طرف شقیقه ها و گوشها سُر دهید. در خلال این حرکت کفت دستها باید به قسمت پائین صورت فشار وارد کنند. این تمرین را سه بار انجام دهید.

تمرین شماره 14 

نوک نرم انگشتان سبابه تان و یا انگشتان میانی تان را جهت انجام این تمرین بکار ببرید. از نقطه L1  به طرف نقاط L4، حرکت های دورانی عمیق و کوچکی را انجام دهید. این تمرین را سه با ر تکرار کنید. این حرکت سموم را آزاد کرده و انقباض های اطراف دهان را و آرواره ها را آزاد میکند.

تمرین پانزده

تمرین ماساژ صورت - پوست و مو بم

سر انگشتان میانی و یا سبابه تان را از نقطه L2 به طرف نقاط L3 و سپس L4 سُر بدهید. این حرکت را سه بار تکرار کنید. حالا در حالیکه از حرکت های دورانی عمیق و کوچکی استفاده میکنید، این مسیر را ماساژ دهید. این تمرین را نیز سه بار تکرار کنید.

تمرین شانزده 

تمرین ماساژ صورت - پوست و مو بم

سر انگشتان میانی و یا انگشتان اشاره تان را روی نقطه L1 قرار دهید و آنها را به آرامی بطرف نقاط L4 سُر بدهید. این عمل را سه بار تکرار کنید. سپس نرمی انگشتانتان را روی خط آرواره زیر دهان قرار دهید و حرکتهای دورانی آرامی به طرف بیرون در امتداد آرواره ها به طرف نرمی گوشها انجام دهید. این تمرین را 3 بار انجام دهید.

تمرین شماره هفده

با یک طرف سر انگشتانتان به آرامی روی تمام پیشانی و گونه ها ضربه بزنید. این عمل به بافت های پوست استحکام می بخشدو جریان خون را در این نواحی به آرامی تحریک میکند.

تمرین شماره هجده 

تمرین ماساژ صورت - پوست و مو بم

دستهایتان را روی هر دو طرف پایه ی گردنتان مطابق تصویر قراردهید، با قسمت نرم انگشتانتان حرکت های دورانی بزرگی روی ماهیچه های درشت دو طرف گردن به طرف بالا تا آنجایی که خط کو روئیده است انجام دهید. این تمرین را سه بار انجام دهید.

این حرکت میتواند انقباض ها و فشارهای ناشی از نشستن و رانندگی کردن و صحبت کردن را کاهش دهد.

تمرین شماره نوزده 

کف دستهایتان را روی گوشها طوری قراردهید که انگشت شصتتان به طرف پائین باشد. هر دو انگشت شصتتان را برای حرکت های ماساژ گونه ی دورانی بزرگی از گلو تا پشت گردنتان به کار بگیرید و بدین ترتیب این نواحی را ماساژ دهید.

تمرین شماره بیست

تمرین ماساژ صورت - پوست و مو بم

قسمت بالای گوشهایتان را بین انگشت شصت و سبابه تان بگیرید. در این حالت تمام نقاط لبه ی گوشها را به آرامی به حالت نیشگون بگیرید تا به جایی که نرمی گوش به صورت چسبیده است، برسید. نقاط قابل فشار بسیار زیادی روی گوشها وجود دارد که با تمام بدن در ارتباط است. بنابراین کار کردن روی گوشها خیلی مهم است. حالا تمرین را از شماره یک تا شماره بیست یکبار دیگر تکرار کنید و ماساژ را با تمرین شماره یک کامل کنید و به پایان برسانید.